Vittus Qujaukitsoqs møder i København

Vittus Qujaukitsoqs møder i København 6. - 7. juni 2016.

Medlem af Naalakkersuisut med ansvar for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq har i dagene 6.-7. juni været i Danmark til møder. Tirsdag 7. juni holdt Vittus Qujaukitsoq møde med forsvarsminister Peter Christensen. Mødet havde særligt fokus på arbejdet med at styrke det danske forsvars opgaveløsning i Grønland.

Det danske forsvarsministerium arbejder tæt sammen med Selvstyret på at færdiggøre et større udredningsarbejde om at styrke forsvarets opgaveløsning i Grønland, som blev igangsat i 2013. De første resultater af det fælles udredningsarbejde er allerede under udmøntning, herunder afholdelsen af Forsvarets Informationsdag, som i 2015 for første gang blev afholdt af det danske forsvar i samarbejde med Naalakkersuisut i flere byer i Grønland.

Vittus Qujaukitsoq udtaler:

"Det er særligt vigtigt at den fremtidige søovervågnings- og redningstjeneste i Grønland i udredningsarbejdet påtænkes markant løftet, således at ressourcerne kan matche et stigende aktivitetsniveau i grønlandsk farvand. Fra Naalakkersuisuts side er der også stor politisk vilje til at fortsætte og udvide samarbejdet om lokal inddragelse, involvering og uddannelse af grønlandske borgere i det danske forsvars opgaveløsning, herunder på inspektionsskibene, med indførsel af nye arktiske forsvarsuddannelser i Grønland og ikke mindst med øgede muligheder for deltagelse i Sirius-patruljens arbejde."

Vittus Qujaukitsoq deltog mandag den 6. juni ved en overdragelsesceremoni på fregatten Iver Huitfeldt hvor det danske forsvar officielt fik overdraget den første af de i alt ni MH-60R Seahawk, der skal erstatte de aldrende Lynx-helikoptere, som det danske forsvars skibsbaserede helikopter.

Ved overdragelsen, hvor H.K.H. Kronprinsen var æresgæst, talte også forsvarsminister Peter Christensen. Den nye helikopter, der både med hensyn til rækkevidde, løfteevne og ikke mindst evnen til at se og finde f.eks. skibsbrudne personer forventes at give en forbedring i forhold til forsvarets nuværende Lynx-helikoptere i Grønland.

Det danske forsvar har modtaget de tre første helikoptere og de resterende seks leveres i perioden frem til sommeren 2018.

 

For yderligere information kontakt: Udenrigsdirektør Kai Holst Andersen +299 553331 / Ministersekretær Helene S. Pedersen hspe@nanoq.gl