Forsøgsfiskeri i Qaanaaq

Hellefisk

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Nikolaj Jeremiassen, har besluttet at oprette et forsøgsfiskeri i Qaanaaq-området. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug deltog den 21. og 22. januar i et erhvervs- og beskæftigelsesseminar i Qaanaaq. Fangererhvervet står i dag over store udfordringer, og det gælder også fangerne i Qaanaaq. Der er i Qaanaaq potentielle uudnyttede erhvervsmuligheder indenfor fiskeri. Disse erhvervsmuligheder sammenholdt med fangernes store vilje til omstilling, gør det nødvendigt med udforskning af havområderne ved Qaanaaq.

Et forsøgsfiskeri defineres som et fiskeri, der har til hensigt at

  • udforske arter, som er ukendte
  • udforske områder, som er ukendte
  • udforske fiskeri med nye metoder og redskaber

Udforskning af ukendte områder:

Fiskeri: Hellefisk, torsk, helleflynder og andre arter kystnært i Qaanaaq

Betingelser: Der gives tilladelse til fiskeri med line, garn, tejner og faststående garn. Fiskeriet kan foregå ud til 3 sømil fra basislinjen. Fartøjer, som får licens, skal samtidig fungere som indhandlingsfartøjer for mindre fartøjer. Ansøgende selskaber skal indsende en fiskeriplan til Departementet. Fiskeriplanen skal redegøre for, hvordan selskabet agter at sprede forsøgsfiskeriet i området.

Licens til forsøgsfiskeri gives efter ansøgning. Licenser til forsøgsfiskeri tildeles udelukkende til grønlandske selskaber. Der vil være øvrige anvisninger for fiskeriet fra Grønlands Naturinstitut og Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Der skal udarbejdes en rapport om forsøgsfiskeriet efter dets afslutning.

Kontaktperson Emanuel Rosing, afdelingschefchef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Mail: Emanuel@nanoq.gl

Hent ansøgningsskema på erhvervsportalen:
http://www.businessingreenland.gl/da/Fiskeri,-Fangst-og-Landbrug/Fiskeri-og-fiskerikontrol/Fiskeri/Artikelside