Nu er grundlaget på plads for et konkret forslag fra Qaasuitsup Kommunia om kommunedeling

Den Politiske Koordinationsgruppe (KANUKOKA´s formand, de fire borgmestre og Naalakkersuisut) har på et møde den 6. juni 2016 drøftet deling af Qaasuitsup Kommunia, principperne for arbejdet med bloktilskudsaftale for 2017 og fremtidige opgaveoverførsler til kommunerne.  Desuden blev ønsket om udflytning af arbejdspladser også drøftet.

Den Politiske Koordinationsgruppe besluttede på et møde d. 16. februar 2016 at iværksætte analyser af konsekvenserne af en mulig deling af Qaasuitsup Kommunia, som opfølgning på en rapport om tilsvarende emne som blev udarbejdet i 2015, og for at tilvejebringe et grundlag for de fremtidige drøftelser af den kommunale struktur. Analysen som er udarbejdet af BDO, er nu udarbejdet og fremlagt for Den Politiske Koordinationsgruppe. 

Der er enighed om, at det nu er op til kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia at drøfte rapporterne, og komme med en indstilling til Naalakkersuisut, som derefter skal udarbejde et beslutningsforslag til Inatsisartut.

For at fremme processen omkring opgaveudlægning til kommunerne blandt andet på anlægsområdet og for at sikre ensartet håndtering på tværs af sektorer, er det vurderet som nødvendigt, at godkende fælles principper forud for arbejdet med bloktilskudsaftale for 2017.

Endvidere gav Naalakkersuisut tilsagn om at deltage i en arbejdsgruppe med kommunerne bag rapporten om udflytning af selvstyrets institutioner og virksomheder. Arbejdsgruppen skal fremkomme med forslag til kommissorium for arbejdet inden udgangen af juli måned.

 

Nuuk, den 6. juni 2016

Kim Kielsen, formand for Naalakkersuisut

Palle Jerimiassen, formand for KANUKOKA

Jørgen Wæver Johansen, borgmester Qeqqata Kommunia

Asii C. Narup, borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq

Hermann Berthelsen, borgmester i Qeqqata Kommunia

Ole Dorph, borgmester i Qaasuitsup Kommunia