Derfor bliver luften renere i Aasiaat

Aasiaat havn

Naalakkersuisut arbejder løbende for en bedre og mere bæredygtig håndtering af affald i hele landet. Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Energi, Mala Høy Kúko, annoncerede således på et pressemøde den 20. maj 2016, at der gives 11 mio. kroner i støtte til bedre kommunale affaldsløsninger. Midlerne fordeles bredt til de forskellige kommuner og til både byer og bygder.

En stor del af disse midler går til at forbedre forbrændingsanlægget i Aasiaat, så der fremadrettet vil være en bedre rensning af røgen. En bedre rensning af røgen er et vigtigt skridt i forhold til at begrænse udledningen af tungmetaller og dioxin. Dioxin er et af de mest giftige stoffer, mennesket har frembragt, og det mistænkes for at virke hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. Det er derfor vigtigt for Naalakkersuisut at hjælpe kommunen med at få begrænset forureningen fra forbrændingsanlægget.

-”Det er et vigtigt skridt, som Naalakkersuisut her tager sammen med Qaasuitsup Kommunia. Erfaringerne fra forbedringerne af forbrændingsanlægget i Aasiaat vil efterfølgende kunne komme hele landet til gode. Vi bør alle kunne have tillid til, at den luft, vi indånder, er så ren som mulig. Derfor er det helt nødvendigt, at vi sammen med kommunerne får videreudviklet affaldsområdet henimod bedre rensning af røgen”, udtaler Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Energi Mala Høy Kúko.

Qaasuitsup Kommunia ejer og driver forbrændingsanlægget i Aasiaat, og det er kommunen, der har fået udarbejdet en plan for forbedringen af anlægget. Opgraderingen i Aasiaat vil være den første, der opfylder Naalakkersuisuts målsætning om røggasrensning for de skadelige stoffer dioxin og tungmetaller.

Tilskuddet på 6,7 mio. kr. til kommunen dækker ikke hele forbedringen. Qaasuitsup Kommunia bidrager selv med godt 2,3 mio. kr. til opgraderingen af forbrændings­anlægget.