Stor interesse for at få flere borgere ud på arbejdsmarkedet

Hvad skal der til for, at flere borgere på passiv forsørgelse kommer ud på arbejdsmarkedet – og til gavn for den enkelte borger og familie, for virksomhederne og for samfundet?   

Med det spørgsmål som afsæt har Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen Martha Lund Olsen inviteret virksomheder, Grønlands Erhverv, CSR Grønland, kommuner, Selvstyrets HR-afdeling med flere til et informations- og dialogmøde om muligheder for ansættelse af borgere i job med tilskud (fleks-, nytte- og skånejob).

”Vi ved, at mange borgere på førtidspension både kan og gerne vil ud på arbejdsmarkedet, f.eks. i fleks-, nytte- og skånejob, altså job med tilskud og på særlige vilkår. Formålet er at få en dialog om, hvilke muligheder den nye førtidspensionslov rummer, og hvordan kommuner og virksomheder sammen kan skabe rammerne for det rummelige arbejdsmarked. Det er derfor positivt, at mange har udvist interesse for mødet. Det viser, at der er et ønske om at få flere borgere ud på arbejdsmarkedet – til gavn for den enkelte borger og familie, virksomhederne og for samfundet ”udtaler Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen Martha Lund Olsen i anledning af afholdelsen af informations- og dialogmødet.

Ny førtidspensionslov træder i kraft den 1. juli 2016

Den 1. juli 2016 træder de nye førtidspensionsregler i kraft. De nye regler betyder bl.a. at langt flere førtidspensionister med en arbejdsevne vil få mulighed for at få en tilknytning til arbejdsmarkedet, f.eks. i job med tilskud (fleks-, nytte- og skånejob). Mange førtidspensionister vil derfor skulle have afdækket deres arbejdsevne. Formålet er at udvikle deres arbejdsevne, f.eks. ved revalideringsforløb, så de kan komme ud på arbejdsmarkedet.

For mere info kontakt Søren Thestrup telefon 56 54 06