Ordinær generalforsamling i Great Greenland A/S

Tirsdag d. 7. juni 2016 kl. 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Great Greenland A/S.

På dagsordenen var blandt andet godkendelsen af selskabets årsrapport.

Årsrapporten viser et underskud på 24.3 mio. kr. i 2015. Selskabet har i regnskabsåret haft udfordringer med afsætning af de garvede skind, blandt andet grundet generelt usikre pelsmarkeder. Dertil kommer stor usikkerhed omkring den nye EU forordning, der dog i sidste ende oprethold Inuit-undtagelsen, der giver Grønland mulighed for fortsat at indføre sælprodukter ind i EU-markedet. Undtagelsen har ikke afhjulpet den negative udvikling for Great Greenland, der har været realiteten siden 2009. Selskabet har i 2015 stået med større driftsomkostninger og faldende kvalitet og mængde af indhandlede skind, hvilket også har påvirket årets resultat.

Resultatet betragtes derfor ikke som tilfredsstillende, af hverken Naalakkersuisut eller Great Greenland. Pr. 1. februar 2016 er Ditte Hejberg Sorknæs ansat som administrerende direktør i Great Greenland, og hun forlod derfor bestyrelsen, hvor hun har siddet som menigt medlem siden generalforsamlingen 2015.

Udskiftning i bestyrelsen

På generalforsamlingen kunne Great Greenland byde As Øland og Tommy Ege Kristensen velkommen som nye bestyrelsesmedlemmer.

I samme forbindelse sagde bestyrelsen farvel til tidligere bestyrelsesformand Bruno Olesen. Bestyrelsesmedlem Helle Matthiesen indtræder som Great Greenlands ny bestyrelsesformand.

Great Greenlands nye bestyrelse består nu af: Helle Matthiesen, Erik Sivertsen, Annette Greiner, As Øland og Tommy Ege Kristensen. 

”På Naalakkersuisuts vegne vil jeg gerne takke Great Greenland A/S for et godt samarbejde i året 2015. Den afgående bestyrelsesformand har ydet en stor indsats i en svær periode for selskabet, hvorfor jeg gerne vil overbringe Naalakkersuisuts påskønnelse og store tak for dette arbejde” udtaler Kim Kielsen.

For yderligere kontakt, Lars Balslev, afdelingschef, Bestyrelsessekretariatet, tlf. 34 51 27