Engagerede borgere i Tasiilaq

Forsamlingshuset i Tasiilaq dannede rammen om borgermødet søndag d. 5. juni fra 13 til 15.00.
Tiden blev godt brugt af de over 40 interesserede borgere, der var kommet til arrangementet med Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justistvæsen Martha Lund Olsen.

Baggrunden for Naalakkersuisoq Martha Lund Olsens besøg i Tasiilaq var, at den sociale tilsynsenhed netop har udgivet deres tilsynsrapport for deres tilsyn i Tasiilaq, og udtalte;

”Jeg har netop modtaget den endelige tilsynsrapport, og fandt at det var vigtigt for mig at komme i dialog med borgerne i Tasiilaq og høre hvordan de oplever hverdagen”.

I de 2 timer mødet varede, blev der stillet op mod 40 spørgsmål af de engagerede borgere.

Hovedemnerne for præsentationen var ”Indsatser i Børneåret 2016”, Førtidspension og Ændringen af lov om socialvæsenets styrelse og organisering, men disse blev også suppleret af mere lokalorienterede emner.

Det største budskab til Naalakkersuisoq Martha Lund Olsen var ønsket om en bedre sagsbehandling hos myndighederne.

Generelt efterlyste borgerne bedre kontakt med myndighederne, herunder, at det kan være svært at vide, hvor man kan henvende sig, især når myndighederne ikke svarede på borgerhenvendelser. 

Men der var også fokus på forskellige levevilkår, herunder problematikker omkring børns vilkår, plejebørn, plejeforældre, misbrugsbehandlinger, men også daglige økonomiske forhold med huslejer, opvarmning af huse og ikke mindst det generelle prisniveau på dagligvarer. Desuden udviste mandlige borgere interesse for de decentrale videreuddannelser indenfor de sociale områder.

Debatten i Forsamlingshuset bar præg af bekymringer, men også af ro og optimisme - så da én af borgerne sluttede sin kommentar med ”Tasiilaq kan selv” blev klapsalverne dertil afslutningen på borgermødet.