Stenbiderfiskeri i Sisimiutområdet stopper 7. juni

Fiskeriet efter stenbiderrogn i forvaltningsområde 1Bb, Sisimiutområdet, stopper i morgen, tirsdag den 7. juni.

Årsagen til fortsættelse af fiskeriet efter stenbidere skyldes længerevarende dårligt vejrlig i området, og dermed også vanskelige forhold for bjærgning af fiskeredskaber.

Kvoten er på 90 tons rogn.

Kontaktperson Emanuel Rosing, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Mail: emanuel@nanoq.gl