Ni selskaber deltager i årets makrelfiskeri

Ni selskaber, som har søgt til årets makrelfiskeri i Østgrønland har fået tilsagn fra departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug om, at de kan fiske.

Den samlede havgående kvote på makrel i Østgrønland er i 2016 på 85.000 tons

Den samlede kvote er fordelt på tre kategorier.

Kategori 1 med en kvote på 35.000 tons, er fordelt til grønlandske fartøjer.

Kategori 2 med en kvote på 20.000 tons, er fordelt til udenlandske fartøjer, der chartres af selskaber med egne grønlandske fartøjer.

Selskaber, som har fået til at kunne fiske i kategori 1, skal fiske den tildelte kvote olympisk, der er på 35.000 tons.

Selskaber, som har fået et tilsagn for at kunne fiske olympisk fiskeri i kategori 1, har også mulighed for at fiske en fordelt kvote i kategori 2.

Kvoten i kategori 2, der er på 20.000 tons deles, hvor hvert selskab kan fiske 2.222 tons makrel.

Selskaberne kan danne et konsortium, som vil fiske kvoten i kategori 2. Eksempelvis kan flere selskaber danne et konsortium og få en større kvote.

Følgende selskaber har fået tilsagn: 

Selskab

Fartøj (kategori 1)

Tilsagn kategori 1

Tilsagn kategori 2

Sikuaq Trawl A/S

Svend C

Qajaq Trawl A/S

Markus

Sigguk A/S

Polar Nanoq

Polar Pelagic A/S

Polar Amaroq

Polar Seafood Greenland A/S

Polar Princess

Qaleralik A/S

Tuugaalik

Pelagic Greenland A/S

Taasilaq og Tuneq

Nanoq Seafood A/S

Tasermiut og Timmiarmiut

Arctic Prime Fisheries ApS

Ilivileq og Qavak

Seks selskaber i kategori 3

Kategori 3 er for selskaber uden egne fartøjer, som kan fiske 30.000 makrel.

Den 31. maj blev der trukket lod om, hvilke selskaber, som skal fiske 30.000 tons makrel i år, da der var 12 selskaber, som opfyldte betingelser for at kunne fiske efter makreller.

Følgende seks selskaber blev trukket: Arsuk Food ApS, Kitaa Seafood ApS, Lilleholm Food ApS, Malik Seafood ApS, Sermilik ApS og Rodebay Fish ApS.

Kontaktperson: Emanuel Rosing, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Mail: emanuel@nanoq.gl