Nye regler for vandspærrezonen ved Qaqortoq

Naalakkersuisut lemper mange af de restriktioner, som tidlige har været gældende for vandspærrezonen ved Qaqortoq

Vandspærrezonen i Qaqortoq er oprettet for at beskytte drikkevandssøen, Tasersuaq. Eftersom en stor del af Qaqortoq ligger indenfor vandspærrezonen, giver det mange udfordringer for byen i hverdagen, da en lang række aktiviteter ikke er tilladt i vandspærrezonen. Det er f.eks. ulovligt at bygge og nedrive bygninger, anlægge veje, drive erhvervsvirksomheder, opbevare fyringsolie og anvende motordrevne transportmidler og redskaber.

Efter Nukissiorfiit har udbygget vandværket i Qaqortoq med filtrering gennem aktivt kul, vurderes vandbehandlingen at være robust nok til, at flere restriktioner kan lempes i byen.

Med den nye bekendtgørelse oprettes nye beskyttelseszoner indenfor vandspærrezonen.

  • Zone 0 er en 30 meter bred randzone langs Tasersuaq, hvor der fortsat ikke må bygges nye bygninger. Eksisterende bygninger kan ombygges og/eller udvides.
  • Zone 1 er boligområdet, der ligger mellem vandværket og fodboldbanen. Her bliver det nu muligt at bygge boliger, drive lettere erhverv og benytte motordrevne transportmidler og redskaber.
  • Zone 2 er erhvervsområdet omkring stenbruddet syd for Tasersuaq. Bekendtgørelsen åbner mulighed for, at erhvervsvirksomhederne kan blive liggende, hvis der inden 2020 laves en grøft eller rende, som kan lede alt overfladevand fra området direkte til elven, som afvander Tasersuaq.
  • Zone 3 er resten af vandspærrezonen. Her ændrer bekendtgørelsen ikke på de gældende forbud. Det bliver dog muligt at præparere spor for skiløb inde i vandspærrezonen.

Det bliver endvidere lovligt at opbevare fyringsolie til boligopvarmning i zone 0 og 1. For at sikre Tasersuaq mod forurening, skal kommunen i fremtiden føre skærpet tilsyn med alle fyringsolietanke indenfor spærrezonen. Kommunen skal også sørge for, at alle huse indenfor zone 0 og 1 bliver tilsluttet offentlig kloak inden udgangen af 2020.  

For yderligere information kontakt departementschef Mette Skarregaard Pedersen,

tlf: +299 345122 e-mail: mesp@nanoq.gl