Glad for det store engagement

Ros fra Naalakkersuisoq for Beredskab Mala Høy Kúko

Som Naalakkersuisoq for Beredskab er jeg glad for det store engagement, som vores lokale beredskab har vist i forbindelse med den store Livex2016 øvelse, som netop er afsluttet.

Øvelsen begyndte lørdag med en melding om en kollision mellem to skibe ud for Nuuk, som ledte til en større redningsoperation og miljøindsats. Mere end 900 mennesker har været med til at forberede og gennemføre øvelsen. Alle jeg har mødt har ydet en rigtig stor indsats.

Det glæder Naalakkersuisut, at Forsvaret har afholdt så stor en beredskabsøvelse i Grønland, som involverede både det lokale beredskab og en række grønlandske myndigheder, deriblandt redningsberedskabet (i daglig tale brandvæsnet).

Beredskab handler om at være klar, om at være beredt – også i en uforudsigelig verden. Beredskabsøvelser er vigtige for at sikre, at de forskellige aktører indenfor beredskabet kan håndtere alvorlige hændelser bedst muligt.

Beredskabet her i landet mødes af unikke udfordringer i form af et til tider voldsomt klima, store geografiske afstande og et begrænset mandskab. Disse udfordringer stiller særlig store krav til myndigheder og redningsfolk, som skal være klar til at gribe ind med kort varsel, når situationen kræver det og til tider under ekstreme forhold. Øvelser som denne er derfor vigtige for at teste og sikre, at de forskellige aktører indenfor beredskabet kan håndtere alvorlige hændelser, så snart de opstår og samarbejde under pres.

Derfor glæder det Naalakkersuisut, at LIVEX 2016 gav mulighed for at træne de nødvendige færdigheder på tværs af aktører og myndigheder. Samarbejde og koordination er vejen frem, både når det gælder borgernes daglige sikkerhed og i katastrofesituationer. Det samlede beredskab skabes ved fælles kraft, hvor alle yder deres bedste.