Novelleskrivning – Den arktiske perle

Forsoningskommissionen offentliggør officielt i dag onsdag d.1. juni 2016 en konkurrence om novelleskrivning. Formålet med novelleskrivningen er, at få inddraget befolkningen i Grønland i Forsoningskommissionens arbejde. Konkurrencens titel er ”Den arktiske perle”.

Hovedemnerne i novellen skal handle om Grønlands historie, udvikling- og forhold. Hvad er det Grønland eller befolkningen kan forsone sig med? Og hvordan ser et fremtidigt Grønland ud i et forsoningsperspektiv?

Deltagerne vil have mulighed for, at give et bidrag med deres viden om forsoning i Grønland. Og kommissionen vil få hørt folks mening, ideer og deres egen historie om forsoning i Grønland.

Yderligere informationer og deadline kan fås ved henvendelse til Forsoningskommissionens sekretariat, telefon +299 34 67 96, eller ved at gå ind på hjemmesiden www.saammaatta.gl og Facebooksiden ”Saammaateqatigiinnissaq”.

 

På vegne af Forsoningskommissionen: 

Steen R. Jeppson,

Sekretariatschef