Assistance til Kujalleq

Den 18. april 2016 modtog Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender, Martha Lund Olsen, et brev fra Kommune Kujalleq, hvori kommunen anmoder om medarbejderassistance til at optimere borgerbetjening og sagsbehandlingen i kommunens socialforvaltning.

Umiddelbart efter henvendelsen fra Kommune Kujalleq sendte Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender tre medarbejdere fra Den Centrale Rådgivningsenhed til kommunen. Formålet hermed var at bistå Kommune Kujalleq med hjælp til de mest akutte sager samt at indsamle informationer til brug for tilrettelæggelsen af en mere langsigtet plan med kommunen.

Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender har via tilbagemeldinger fra den Centrale Rådgivningsenheds tur til Kommune Kujalleq fundet det vigtigt at imødekomme kommunens henvendelse for at sikre borgerne den nødvendige hjælp.

Det betyder konkret, at Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender og Den Centrale Rådgivningsenhed sender ca. fem medarbejdere til kommunen for at sikre den nødvendige sagsbehandling herunder behandling af børne- og ungesager.

Martha Lund Olsen udtaler ”Det er en meget bekymrende situation som Kommune Kujalleq står i, og jeg har fundet det vigtigt at prioriterer en akut indsats til området, således at borgerne sikres den nødvendige hjælp.” og fortsætter ”Der har gennem hele forløbet været en positiv og konstruktiv dialog med kommunen, som har tilkendegivet, at situationen i kommunen har høj prioritet.”

Departementet for Familie Ligestilling og Sociale Anliggender er i samarbejde med Kommune Kujalleq i gang med at udforme en konkret samarbejdsaftale, som forventes underskrevet snarest af Naalakkersuisoq Martha Lund Olsen og Borgmester Jørgen Wæver Johansen.

Samarbejdsaftalen træder i kraft den 1. juni 2016 og løber til udgangen af november 2016.

For yderligere information kontakt Ministersekretær Hanne Nielsen +299 53 93 71