Makrelkvote til selskaber uden egne fartøjer

Seks selskaber uden egne fartøjer har mulighed for at fiske efter makrel i Østgrønland.  

I dag blev der trukket lod om, hvilke selskaber, som skal fiske makrel i år, da der var 12 selskaber, som opfyldte betingelser for at kunne fiske efter makreller.Selskaber uden egne fartøjer kan fiske 30.000 makrel.

Selskaberne skulle være oprettet inden den 1. januar 2016, og har andre etablerede aktiviteter indenfor fiskeri eller fiskeproduktion.

Følgende selskaber blev trukket: Arsuk Food ApS, Kitaa Seafood ApS, Lilleholm Food ApS, Malik Seafood ApS, Sermilik ApS og Rodebay Fish ApS.

Årets samlede makrelkvote i Østgrønland er på 85.000 tons.

Kontaktperson: Emanuel Rosing, afdelingschef, Departementet Fiskeri, Fangst og Landbrug. Mail: emanuel@nanoq.gl