11 mio. kr. til grønnere løsninger

Naalakkersuisut støtter kommunernes arbejde med miljøforbedrende initiativer.

Kommunerne får nu en hjælpende hånd fra Naalakkersuisut i form af 11 millioner kroner til en række forbedringer på miljøområdet. Blandt andet vil der blive gennemført en opgradering af kommunale forbrændingsanlæg i byerne, så luftforureningen bliver mindre.

Udledningen af skadelige stoffer fra forbrændingsanlæggene er i dag mange steder alt for høj, hvilket kan have sundheds- og miljømæssige konsekvenser. Derfor er det vigtigt, at få forbedret anlæggene, og få sikret en bedre rensning af røgen fra forbrændingsanlæggene.

”Som Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Energi er jeg glad for sammen med kommunerne at kunne give affaldshåndteringen rundt omkring i Grønlands byer og bygder et tiltrængt løft. Det er vigtigt, at vi hele tiden udvikler og afprøver nye initiativer, og at vi finder grønnere løsninger.” udtaler Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Energi Mala Høy Kúko.

Udover forbrændingsanlæggene støtter Naalakkersuisut etableringen af miljøstationer i Kommuneqarfik Sermersooq, indkøb af 40 igloer til affaldssortering i Kommune Kujalleq, planlægning og projektering i forbindelse med en udvidelse af dumpen i Qaqortoq, etablering af et ristesystem ved natrenovationsanlægget i Nuuk, afvikling af bygdeforbrændingsanlæg og etablering af sorteringsfaciliteter i Kapisillit, Arsuk og Qeqertarsuatsiaat, samt en ekstraordinær indsats på affaldsområdet i Qaanaaq.

For yderligere information kontakt ministersekretær Elise Uupi Kuitse, tlf: +299345414 e-mail: eukl@nanoq.gl eller afdelingschef Karen Anne Arleth, tlf: +299345465 e-mail: knar@nanoq.gl