Stor beredskabsøvelse i Grønland

Øvelsen Grønland LIVEX 2016 er Rigsfællesskabets øvelse i Grønland, hvor formålet er at træne og styrke det grønlandske og danske katastrofeberedskabs evne til at koordinere og håndtere ekstraordinære hændelser på strategisk, operativt og taktisk niveau. Øvelsen er den hidtil mest omfattende rednings- og miljøøvelse i Grønland.   

”Som Naalakkersuisoq for beredskab glæder det mig, at forsvaret sammen med en række grønlandske myndigheder afholder så stor en øvelse i Grønland. Øvelsen er vigtig i forhold til at sikre, at de forskellige aktører indenfor beredskabet kan håndtere alvorlige hændelser bedst muligt. Den giver en unik mulighed for at afprøve og justere beredskabet på alle niveauer, til fordel for både myndigheder, borgere og turister i Grønland. Jeg håber derfor, at øvelsesdeltagerne får en lærerig weekend,” udtaler Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Energi Mala Høy Kúko.

Øvelsen begynder lørdag den 28.maj, hvor to skibe kolliderer i havet ud for Nuuk. De følgende fire dage vil de ansvarlige grønlandske myndigheder, Grønlands Politi og Arktisk Kommando arbejde tæt sammen for at redde sårede, strandede og truede passagerer samt besætningerne på de to skibe. De omkring 200 evakuerede skal registreres og hjælpes ud af området. Pårørende, myndigheder og medier fra adskillige lande skal underrettes, og en truende miljøkatastrofe skal afværges.

 

For yderligere information kontakt departementschef Mette Skarregaard Pedersen, tlf: +299345122 e-mail: mesp@nanoq.gl