Forlængelse af stenbiderfiskeri i Sydgrønland

Stenbiderfiskeriet i forvaltningsområde F1 er forlænget til fredag den 3. juni. Efter planen skulle den sidste mulige indhandlingsdag have været den 20. maj.

Eftersom storisen i Sydgrønland har vanskeliggjort fiskeriet, har Naalakkersuisut besluttet at forlænge fiskeriet med yderligere 14 dage.
Derfor bliver den sidste mulige indhandlingsdag fredag den 3. juni, med mindre kvoten opfiskes tidligere. I så fald vil det blive meddelt, at fiskeriet stoppes.

Stenbiderfiskeriet startede den 4. april i forvaltningsområde 1F, Sydgrønland.

Kontaktperson: Emanuel Rosing, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Mail: emanuel@nanoq.gl
1F:
NAFO forvaltningsområde 1F omfatter det geografiske område indenfor 3 sømil af basislinien syd for 60°45'N med tilstødende fjordsystemer defineret som Vestgrønland tilhørende fjordsystemer indenfor 3 sømil fra basislinien syd for 60°45'N indtil et punkt (60°45'N, 48°08'V) på vestsiden af Nunarssuit; derfra til et punkt på fastlandet (60°50'N, 47°57'V); derfra i land til et punkt nord for Prins Christians Sund (60°12'N, 44°V); derfra sydpå langs 44°V indtil 3 sømil udenfor basislinien; derfra langs 3 sømil udenfor basislinien indtil 60°45'N.