Større fokus på mænds vilkår i dagens Grønland

Den 20. maj er det Grønlands Nationale Ligestillingsdag. Formålet er at sætte fokus på ligestilling mellem kvinder og mænd.

”I ligestillingsdebatten er der ofte fokus på, at kvinder skal have de samme muligheder som mænd. Det skal kvinderne naturligvis, men mange overser, at alt for mange mænd hægtes af udviklingen og ikke får uddannelse og arbejde, samtidig med, at vores samfund er under hastig forandring og stiller nye krav,” udtaler Martha Lund Olsen, Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender i anledning af Grønlands Nationale Ligestillingsdag den 20. maj.

Stadig flere kvinder flytter til byerne, uddanner sig, får job og gør karriere. Men de flytter i meget lille udstrækning tilbage, hvor de kommer fra.  Samtidig bliver mænd i mindre grad uddannet og får arbejde og bliver boende, mens flere kvinder altså bliver i de større byer. Det skaber en skæv befolkningsudvikling og lægger et pres på mænd.     

Støtte til mandeseminar og mandegrupper over hele landet

I starten af maj blev der afholdt et seminar i Nuuk, hvor temaet var mænds vilkår.

Seminaret var kun for mænd, fordi det var vigtigt, at mænd kunne tale åbent og frit om deres vilkår – uden kvinder.

Anda Poulsen, der også er medlem af Ligestillingsrådet, er initiativtager og talsmand.

Der planlægges et nyt landsdækkende seminar i Kangerlussuaq i sensommeren 2016, der skal følge op på seminaret i maj. Formålet er bl.a. at få etableret lokale mandegrupper over hele Grønland, hvor mænd kan have et sted, hvor de kan diskutere personlig udvikling, arbejde, familieliv, kønsroller, misbrug, vold og andre forhold.

Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Martha Lund Olsen udtaler, ”Det er godt og vigtigt, at mændene kommer på banen og får en stemme – og deres egen stemme – i debatten om mændenes vilkår i 2016. Derfor giver vi støtte til, at mændene kan etablere lokale mandegrupper”.  

Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender har givet tilskud til seminaret i starten af maj og vil også give tilskud til seminaret i sensommeren 2016, ligesom der også arbejdes på at lave et behandlingstilbud for mandlige voldsudøvere.

 

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Hanne Nielsen på 36 66 04