Generalforsamling i Tele Greenland

Den 18. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i Tele Greenland.
Årsrapporten blev godkendt og viste et resultat på 50,7 mio. kr. efter skat. Derudover var der også godkendelse af bestyrelsessammensætningen på dagsordenen.

For at styrke kompetencerne i bestyrelsen i forhold til økonomi og finansielle forhold blev Malene Broberg indsat i bestyrelsen. Malene har en baggrund indenfor økonomi og er i dag regnskabschef i Mittarfeqarfiit. Malene har også tidligere arbejdet i Tele Greenland.

Der blev på generalforsamlingen ikke foretaget udskiftninger, men alene tilføjet et ekstra medlem. Bestyrelsen består efter generalforsamlingen af 5 bestyrelsesmedlemmer, hvilket er i overensstemmelse med selskabets vedtægter.

Udover tilføjelsen af Malene Broberg blev den øvrige bestyrelse genvalgt. Bestyrelsen i Tele Greenland består derfor af:

  • Stine Bosse (Formand)
  • Maliina Abelsen
  • Ulrik Blidorf
  • Kim Søgård Kristensen
  • Malene Broberg

For yderligere information kontakt Lars Balslev, laba@nanoq.gl, +299 34 51 27.