Overskud i landskassens regnskab for 2015

Penge

Landskassens regnskab for 2015 – DA-overskud på 137 mio. kroner

Landskassens regnskab for 2015 er færdigrevideret. Selvstyrets eksterne revisor, Deloitte, har givet Landskassens regnskab en revisionspåtegning uden forbehold.

Regnskabet viser, at landskassens DA-resultat for 2015 blev et overskud på 137 millioner kroner. Forskellen fra det budgetterede er markant. For 2015 havde vi budgetteret med et underskud inklusiv tillægsbevillinger på 73 millioner kroner. Med andre ord: En forskel på 210 millioner kroner.

Der er mange gode grunde til, at landskassen viste et så positivt resultat. En af de væsentligste grunde er de gode priser inden for fiskeriet i 2015, herunder ikke mindst flere indtægter fra afgifter fra hellefisk og rejer. Dernæst har de store anlægsinvesteringer som anstalten og havnen i Nuuk en positive betydning for landskassen i form af øgede aktiviteter fra lokale virksomheder, som betyder flere skatter og afgifter.

”Det er et meget tilfredsstillende resultat, som Landskassens regnskab viser. Resultatet viser også det glædelige budskab, at vores evne til at styre vores økonomi internt i det offentlige bliver bedre og bedre”, siger en glad Randi Vestergaard Evaldsen, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer, og fortsætter:

”Naalakkersuisut har de sidste par år særligt fokuseret på bedre økonomistyring, og derfor er det glædeligt, at vores store indsats allerede nu kan aflæses i Landskassens regnskab”.

Ifølge Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer er det positive landskasseresultat ikke ensbetydende med, at vores fremtidige økonomiske udfordringer er løst, og vi dermed kan bruge flere penge, end vi gør i dag. Udfordringer er stadigvæk de samme.

”Som bekendt varierer priserne på vores fisk en del. I øjeblikket er de heldigvis høje, men de kan lige pludselig falde, og dermed falder landskassens indtægter fra fisk. Og vores demografiske udfordringer med flere ældre end i den arbejdsaktive alder er stadigvæk de samme. Så vi kan ikke stoppe vores løb midt på banen og begynde at bruge flere penge. Vi skal stadigvæk holde fast i kursen om det ”lange seje træk””, kommer det kontant fra Randi Vestergaard Evaldsen.

Landskassens regnskab for 2015 skal godkendes i Inatsisartut. 1. behandling af forslaget vil forventeligt ske den 27. maj – og 2. behandling finder sted ved efterårssamlingen.

 

For yderligere oplysninger kontakt pressekoordinator Martin Christiansen, Finansdepartementet, på mobiltelefon +299 221533.