Besøg af Formanden for Det Europæiske Råd Donald Tusk i Grønland

I dagene 17.-18. maj var formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussen værter for et besøg af formanden for Det Europæiske Råd Donald Tusk.

Besøget var arrangeret i fællesskab imellem Danmark og Grønland og demonstrerede i praksis hvordan Grønland og Arktis står centralt også i forhold til den europæiske dagsorden. Under hele besøget har der været uformelle drøftelser om emner af relevans for Grønland med formanden for det Europæiske Råd og med den danske statsminister.

I dag afholdtes det formelle møde imellem Donald Tusk, Kim Kielsen og Lars Løkke Rasmussen, hvor der udover klimaforandringerne som i særlig grad påvirker Grønland, blev drøftet EU’s Arktiske strategi, EU’s sælskindsforbud, Grønlands udviklingsprioriteter, og hvordan EU kan bidrage mere til opnåelsen af Grønlands udviklingsprioriteter særligt på uddannelsesområdet.

Formanden for Naalakkersuisut udtalte efter mødet:

”Det er et vigtigt besøg for Grønland som i dag er blevet afsluttet med vores formelle møde imellem mig selv, Lars Løkke Rasmussen og Donald Tusk. I de to sidste dage, har formanden for det Europæiske Råd fokuseret på Grønland og haft mulighed for at sætte sig ind i grønlandske udfordringer og problemstillinger.

Sådanne besøg er en væsentlig del af fastholdelsen af EU’s interesse for Grønland som konkret i dag udmønter sig i vores partnerskabsaftale på uddannelsesområdet, hvor EU over en årrække har arbejdet tæt sammen med Naalakkersuisut om at forbedre og investere i uddannelsesområdet i Grønland.

På mødet anerkendte jeg vigtigheden af EU’s engagement i kraft af uddannelsesprogrammet, og jeg drøftede sammen med Donald Tusk hvordan vi sammen vil kunne styrke dette engagement i de kommende år. Det er vigtigt for Naalakkersuisut at der skabes et sammenhængende skolesystem som tager udgangspunkt i grønlandsk levevis og identitet og som lægger ordentlige rammer for en positiv læring for børnene, også så vore børn får de bedste forudsætninger for senere at videreuddanne og dygtiggøre sig. 

I forhold til EU’s Arktiske strategi drøftede vi mulighederne for yderligere europæisk involvering i investeringer i Grønlands nye erhvervssektorer, som skal danne grundlaget for vores fremtidige økonomi. Der var stor interesse fra EU’s side overfor Naalakkersuisuts planer indenfor infrastruktur, råstoffer og vedvarende energi, som også blev drøftet på mødet.

Også miljøet blev rejst og vigtigheden af at beskytte det sårbare Arktiske miljø.

Endelig, rejste jeg EU’s sælskindsforbud, som stadig på trods af inuit-undtagelsen, skaber store problemer for vores økonomi og eksport til Europa. Jeg understregede på mødet vigtigheden af at EU nu iværksætter den informationskampagne for at genskabe europæiske forbrugeres tillid til sælskind, som vi mener der er kraftigt behov for.”

Partnerskabsaftalen imellem Grønland, Danmark og EU blev underskrevet 19. marts 2015 af Kim Kielsen sammen med den danske statsminister og Europakommissionens formand Jean-Claude Juncker. Fællesdeklarationen udgør rammen om de samarbejdsområder der vil kunne bruges af Grønland med EU, særligt omkring bæredygtig forvaltning af fiskebestande, uddannelse, naturressourcer, arktiske forhold, den sociale sektor, forskning og innovation samt klimaforandringer. 

Europakommissionen og EU’s fælles udenrigstjeneste har den 27. april 2016 offentliggjort sin seneste Arktiske strategi. 

For spørgsmål kontakt:

Udenrigsdirektoratet: Jacob S. Isbosethsen, jsis@nanoq.gl, +299 55 67 72