Klimatilpasningsredegørelse om landbrug

Nyt projekt vil tilpasse landbruget til fremtidens klima

Landbruget er en af de sektorer, som tydeligt er berørt af klimaforandringerne. Derfor har Naalakkersuisut sammen med forskere fra Institut for Agroøkologi igangsat et nyt projekt, der skal belyse de udfordringer og muligheder, klimaforandringerne giver landbrugserhvervet.

”Klimaforandringer berører os alle, men landbruget er en af de sektorer, der påvirkes mest. For eksempel viser ny klimaviden for Sydgrønland, at tørkeperioden i fremtiden bliver længere. Samtidig vil vækstsæsonen i år 2100 være forlænget med næsten to måneder. Det skaber både udfordringer og muligheder, som vi bør kende til for, at vi som samfund er modstandsdygtige overfor og parate til de ændringer, som kommer”, udtaler Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet Mala Høy Kúko.

I tæt dialog med lokale
Projektet udarbejdes i tæt dialog med repræsentanter fra blandt andet Kommune Kujalleq, De samvirkende Fåreholderforeninger og Konsulenttjenesten for Landbrug. Det er vigtigt for Naalakkersuisut, at projektet munder ud i en klimatilpasnings-redegørelse om landbruget, som tager højde for de forhold og problematikker, der gør sig gældende i Sydgrønland. Ligeledes vil der blive kigget på, hvordan nordislandske og nordnorske erfaringer og tiltag kan inddrages i en sydgrønlandsk kontekst.

”Klimatilpasningsredegørelsen om landbruget vil være et tiltrængt redskab for mit område og landbrugserhvervet, så vi kan drage mere nytte af fordelene som klimaforandringerne resulterer i, samtidig med at vi arbejder for at minimere de negative effekter, såsom tørke”, udtaler Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse.

Den tredje i rækken
Klimatilpasningsredegørelsen om landbrugserhvervet er den tredje i rækken. I 2012 udkom den første klimatilpasningsredegørelse, der omhandlede klimaforandringernes indvirkning på fangst- og fiskerierhvervene. Sidste år udkom den anden redegørelse, der omhandlede skibsfart, herunder muligheder for tilpasnings- og reduktionstiltag.

Udarbejdelse af den tredje klimatilpasningsredegørelse koordineres af Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet og Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Elise Uupi Kuitse, +299 34 54 14, e-mail: eukl@nanoq.gl, kst. afdelingschef Camilla Østbirk, +299 34 60 19, e-mail: caos@nanoq.gl eller afdelingschef Amalie Jessen, +299 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl.