Offentliggørelse af den Nationale Turismestrategi 2016-2020

Den Nationale Turismestrategi 2016 – 2020 ”Turismeudvikling i Grønland – hvad skal der til?” er nu offentliggjort på Grønland Erhvervsportal www.businessingreenland.gl.

Strategien fremsætter 23 konkrete anbefalinger, der frem mod 2020 skal forbedre de nødvendige rammevilkår for at realisere målsætningen om at fordoble antallet af turister over en årrække og gøre turismen til et bærende og fremtidssikret erhverv.

Vækstpotentialet i turismen skal først og fremmest realiseres ved at forlænge landingsbanerne i Nuuk og Ilulissat til 2.200 meter, og derved sikre muligheden for direkte beflyvning til Europa og Nordamerika samt muligheden for at reducere billetpriser for internationale passagerer med 30 %. Endvidere skal der etableres interregionale landingsbaner i Tasiilaq og Qaqortoq samt en kort bane i Nanortalik.

Også krydstogtsturismen styrkes. Naalakkersuisut reducerede allerede i 2015 afgifterne og vil fremadrettet forbedre landgangsmulighederne i en lang række byer og bygder.

Til juni offentliggøres vinderprojektet fra arkitektkonkurrencen om det planlagte Isfjordscenter i Ilulissat. Det er kun det første af sin art i Grønland. Erfaringer fra andre lande har vist, at visitorscentre udgør et centralt element for at tiltrække turister til en destination. Der er således afsat midler de kommende år, der skal fremme 4 lignende projekter i andre dele af landet og derved øge de regionale tiltrækningspotentialer med henblik på at sikre synergieffekter og øget aktivitet for det lokale turisterhverv.

Naalakkersuisut ønsker at understøtte private turisme initiativer ved bedre planlægning i forbindelse med byggemodning og arealanvendelse, herunder til turismekoncessioner og igennem kommunale helhedsplaner. Med flere private initiativer og investeringer vil Grønland blomstre som turistdestination.

Med de store offentlige investeringer i lufthavne og visitorcentre er det vigtigt, at der skabes de bedst mulige rammer for, at det private erhvervsliv kan udvikle sig sideløbende for at være klar til de nye vækstmuligheder, udtaler Vittus Qujaukitsoq og fortsætter; Jeg har derfor stort fokus på kontinuerligt at forbedre adgangen til finansiering af nye erhvervsprojekter bl.a. via samarbejdsaftaler med Vækstfonden i Danmark, Nordisk Investeringsbank og den Europæiske Investeringsbank. Derudover har Naalakkersuisut afsat midler på finansloven til erhvervsfremmeordninger til iværksættere og rådgivning.

Turismestrategien rummer en lang række konkrete anbefalinger og indsatser der vil sikre en rivende udvikling for turismeerhvervet således at turismen bliver et bærende og fremtidssikret erhverv for hele Grønland.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel på telefon 34 56 34