Kogeanbefaling og kogepåbud

Til beboerne og virksomhederne i Sisimiut

Fund af bakterier i drikkevandet i vandvognen

Der er ved den seneste vandprøveundersøgelse fra byens vandvogn påvist forhøjet indhold af bakterier i drikkevandet.

Kogeanbefaling:

Beboerne, der forsynes med drikkevand fra vandvognen, bør derfor koge deres vand, inden det drikkes.

Kogepåbud:

Fødevarevirksomheder og institutioner, der forsynes med drikkevand fra vandvognen, påbydes at koge vand, inden det drikkes eller benyttes i produktionen/husholdningen.

Kogeanbefalingen/kogepåbuddet ophæves, når nye vandprøver viser tilfredsstillende resultat.

For yderligere oplysning kontakt AC-fuldmægtig i Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) Simon Hartung Jørgensen Email: uumasut@nanoq.gl Tel.: +299 345000