Naalakkersuisut sætter nationale klimamål

Mala Høy Kuko

Naalakkersuisut igangsætter et arbejde med at fastsætte klare nationale mål på klimaområdet.

Klimapolitikken skal sikre en fortsat ambitiøs kurs for klimaet. ”Naalakkersuisut er godt i gang med at gøre Grønland grønnere. Jeg er glad for, at vi nu har besluttet også at lave en samlet ambitiøs klimapolitik” udtaler Naalakkersuisoq for natur, miljø og justitsområdet Mala Høy Kúko.

Klimapolitikken skal sætte mål for begrænsning af udledningen af drivhusgasser på tværs af sektorer. Politikken vil samle klimaindsatserne på energiområdet, boligområdet, i transportsektoren, i landbruget og fiskeriet samt i forhold til erhvervs- og råstofprojekter.

”Naalakkersuisut vil udvikle en klimapolitik, der sikrer, at konkrete, målrettede og målbare begrænsninger af drivhusgasudledninger går hånd i hånd med den nødvendige samfundsøkonomiske udvikling” uddyber Naalakkersuisoq Mala Høy Kúko.

På energiområdet har Naalakkersuisut en vision om, at Grønland skal være fuldt selvforsynende med grøn energi. Naalakkersuisut er i gang med at udarbejde en plan med konkrete mål og initiativer for, hvordan energiforsyningen bliver baseret hovedsageligt på vedvarende energi.

En sådan omstilling af energiforsyningen bidrager væsentligt til at begrænse udledningen af drivhusgasser. ”På energiområdet arbejder vi med at finde gode grønne løsninger for hele landet” siger Naalakkersuisoq Mala Høy Kúko.

For yderligere information kontakt ministersekretær Elise Uupi Kuitse, telefon 34 54 14, eller konst. afdelingschef Camilla Østbirk, telefon 34 60 19.