Styrkede samarbejdsrelationer mellem Island og Grønland

Nordiske flag

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq lykønskede Lilja Alfreðsdóttir med sin tiltrædelse som Islands nye Udenrigsminister ved et telefonisk møde d. 6. maj 2016.

Telefonmødet gav ministrene anledning til at gøre status på samarbejdet mellem de to lande, som udmunder af fælleserklæringen mellem Grønland og Island fra november 2013, der danner grundlag for samarbejde indenfor fiskeri, sundhed, turisme, handel og veterinærområdet.

Ministrene bekræftede med tilfredshed tre konkrete tiltag, der udmunder af samarbejdet herunder etablering af en grønlandsk/islandsk arbejdsgruppe for luftfart, der skal identificere samarbejdsområder for øget sikkerhed og effektivitet i forhold til luftfart og udnyttelse af lufthavne.  

Et andet konkret tiltag vedrører rejsende med grønlandske fødevarer i transit i Island, hvilket længe har været en problemstilling, der har berørt grønlændere i midlertidig transit i Island. De islandske myndigheder har, efter nøje gennemgang af problemstillingen fundet en løsning i forhold til transitpassagerer fra Grønland.

Til slut er der kommet en aftale på plads om udvikling af en pjece omkring gældende regler om indførsel af madvarer mellem Grønland og Island. Pjecen forventes offentliggjort på både grønlandsk, islandsk og dansk og vil dernæst være tilgængelig for bl.a. passagerer på ruterne mellem Island og Grønland.

Som afslutning på mødet bekræftede ministrene deres fortsatte tiltro til samarbejdet, der giver mulighed for udveksling af ekspertise til gavn for både Grønland og Island. De to lande har mange fælles interesser og ønsker et tættere samarbejde også set ud fra den arktiske agenda, hvor en tættere dialog mellem Island og Grønland kan styrke landenes geo-strategiske position. Derudover vil et øget handelssamarbejde kunne føre til vækst og beskæftigelse i både Grønland og Island, og det er det, de to lande i fremtiden vil arbejde hårdt for at få størst muligt udbytte af.

Denne pressemeddelelse sendes ud i koordination med det islandske udenrigsministerium som har udsendt en tilsvarende pressemeddelelse.

Den daglige koordination af samarbejdet varetages af Udenrigsdirektoratet.

 

For yderligere oplysninger kontakt Specialkonsulent Pernille Bengtsen, telefon 34 51 61.