Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq retablerer systueaktiviteterne i Qaqortoq

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq indgår serviceaftale med Great Greenland om oprettelse og drift af et visitorcenter på Great Greenlands fabrik i Qaqortoq.

Servicekontrakten omfatter etablering og drift af et visitorcenter, der skal formidle grønlandsk sælfangst i en historisk og moderne kontekst, samt driften af et arbejdende værksted, der fremstiller sælskindsprodukter målrettet turister.

En vigtig del af markedsføringen af sælskind er fortællingen om at sæljagt er en vigtig del også af den moderne grønlandske kultur, at kødet er en betydende del af kosten, at jagten er bæredygtig og at sælskind stadig spiller en vigtig rolle i den grønlandske kultur, udtaler Vittus Qujaukitsoq.

Det eneste sted i Grønland dette hidtil har været forsøgt formidlet på en organiseret facon, er ved turistkontorets guidede rundvisninger på Great Greenlands garveri- og systue i Qaqortoq, som hvert år besøges af op mod 500 turister. Det har været en vigtig fortælling og et godt og spændende oplevelsestilbud til turisterne – og det er vigtigt at fastholde denne aktivitet til glæde både for turistaktørerne – men også til glæde for de turister der besøger byen.

For ikke at belaste Great Greenlands økonomi lægges aktiviteterne i en servicekontrakt, der etablerer et egentligt visitorcenter, der blandt andet opretholder systuens aktiviteter som et led i turismeudviklingen. Derved omlægges systuens fokus fra fremstilling af Great Greenlands kollektioner til fremstilling af turismeprodukter såsom luffer, sutsko og mindre souvenirs. Systuen vil efterhånden som der etableres visitorcentre flere steder kunne blive leverandør til disses souvenirbutikker.

Det er endvidere hensigten, at der skal skabes og udvikles et spændende formidlingskoncept der skal gøre besøgsoplevelsen endnu mere spændende end i dag. Med tiden er det hensigten, at servicekontrakten skal overgå til den overordnede organisation af visitorcentrene, der etableres ved åbningen af Isfjordscenteret i 2018.

Det er også lykkedes Naalakkersuisut at få Finansudvalgets opbakning til en tillægsbevilling der muliggør en genoptagelse af forarbejdningen af netsider.

Selskabet har været under stort økonomisk pres i en meget lang periode. Det har således været nødvendigt, men en gennemgribende genopretningsplan for at få selskabet på ret køl igen – udtaler Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq og fortsætter: Det var ikke muligt inden for den nuværende servicekontraktramme at fortsætte forarbejdningen af netsider. Derfor er det en stor glæde at Naalakkersuisut i samarbejde med Finansudvalget har fundet midler til en tillægsbevilling der muliggør genoptagelsen af forarbejdningen. Ligeledes har Naalakkersuisut søgt Finansudvalget om en bevilling på 0,8 mio. kr. til at lette Great Greenlands finansieringsomkostninger.

For nærmere information kontakt departementschef Jørn Skov Nielsen mobil 556188