Ophævelse af kogepåbud i Narsaq

Kogepåbuddet fra 03.05.16 ophæves hermed, da nye vandprøver efter udbedring/desinfektion af byens vandforsyning viser en tilfredsstillende vandkvalitet.

For yderligere oplysning kontakt AC-fuldmægtig i Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG)
Simon Hartung Jørgensen Email: uumasut@nanoq.gl Tel.: +299 345000