Folk flytter fra Grønland – hvorfor?

- Finansdepartementet iværksætter en analyse af fænomenet

”Folketallet lavest i 20 år”.  Det var konklusionen fra Grønlands Statistiks udgivelse fra februar 2016, der havde udviklingen i befolkningstallet som tema. I dag er vi færre end 56.000 indbyggere, og anskuer man udviklingen i et fremtidsperspektiv, er billedet endnu mere dystert. Ifølge 2015-rapporten fra Grønlands Økonomiske Råd forventes befolkningstallet at blive i underkanten af 52.000 indbyggere i 2040 (side 27, red.). Det er en markant nedgang.

Ifølge tallene fra Grønlands Statistik er det først og fremmest borgere, der er født i Grønland, som forlader vores land. Samtidig viser tendensen, at denne gruppe forlader vores land i stadigt højere tempo. Det er problematisk i sig selv, men problemet er endnu større, idet en del af dem, der forlader vores land, er de højtuddannede personer. 

Den kedelige udvikling blev også understreget i forbindelse med fem borgermøder, som Finansdepartementet har afholdt i Tasiilaq, Sisimiut, Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq. Her blev i alt knap 100 fremmødte borgere bedt om at forholde sig til en række udsagn. Et af udsagnene var, ” Hvad handler dine tanker mest om, hvis du tænker på at flytte?”. Hele 27 procent af de fremmødte svarede, at de mest tænkte på at flytte til udlandet. Det skal tilføjes, at det ikke er en videnskabelig undersøgelse, men tallet giver en foruroligende fingerpeg om det store antal borgere, der overvejer at flytte fra Grønland nu og i den nære fremtid.

”Naalakkersuisut har stor fokus på problemet, og vi tager udviklingen særdeles alvorligt. For hvis udviklingen fortsætter, kan det blive svært at få vores mange ambitioner indfriet”, siger Randi Vestergaard Evaldsen, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer, og oplyser, at Naalakkersuisut er gået i gang med at undersøge, hvad de bagvedliggende grunde er til denne stigende afvandring fra Grønland.

Når analyserne er udarbejdet, vil vi have et mere robust billede af, hvad grunden er til den konstante fraflytning fra Grønland. På denne måde kan vi også være mere præcise med, hvilke initiativer der skal igangsættes, for at ændre udviklingen.

Tidligere undersøgelser har givet et fingerpeg om, hvad folks bevæggrunde til at flytte har været. Det har typisk været bedre job- og uddannelsesmuligheder. Om det samme gør sig gældende i dag, eller om det er andre parametre, der gør sig gældende nu, vil spørgeskemaundersøgelsen vise.

Resultatet af undersøgelsen vil indgå i arbejdet med landsplanredegørelsen for 2016.

Faktaboks: Spørgeskemaundersøgelsen

Alle borgere kan deltage i spørgeskemaundersøgelsen. Undersøgelsen er åben i perioden fra fredag den 6. maj til søndag den 22. maj. Spørgeskemaet findes på internetadressen: http://nuuttarneq.gl eller http://flytning.gl. Spørgeskemaet findes på grønlandsk, dansk og engelsk. Uanset om man er flyttet eller ej, vil Naalakkersuisut gerne opfordre til, at man bruger 10 minutter på at besvare spørgeskemaet. Ved fælles hjælp kan Naalakkersuisut opnå vigtig, ny viden til gavn for vores planlægning for hele landet.

Med venlig hilsen

Randi Vestergaard Evaldsen
Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer

Kontakt: Pressekoordinator Martin Christiansen, telefon: +299 221533