Der skal handles imod hashmisbrug

Doris Jakobsen

Selvom alkoholforbruget og snifning i Grønland er faldende, så sker det modsatte for misbrug af hash, står det i rapporten fra den seneste folkesundhedsundersøgelse. Naalakkersuisoq for Sundhed, Doris Jakobsen fortæller, at Naalakkersuisut har planer for en indsats imod hashmisbrug.

Doris Jakobsen: - Undersøgelser viser, at selvom alkoholforbruget og snifning er faldet, er misbruget af hash desværre steget markant, især blandt yngre grønlandske mænd. Desværre ser vi, at en alarmerende stor del af den helt unge generation begynder at ryge hash i en tidlig alder. Det er en meget bekymrende udvikling og derfor har Naalakkersuisut besluttet at gøre en ekstra ordinær indsats imod hash-misbruget.

Gravide, familier og bygder

Der er allerede igangsat tiltag og hjælp til gravide og familier med hash-misbrug. Kvinderne eller hele familien logeres på familielejligheder for at hjælpe dem med at komme ud af misbruget. Der er også planer om tiltag mod hash-misbrug i bygderne.

Doris Jakobsen: - Det er en meget bekymrende situation, hvor det blandt andet er oplyst, at byboerne tager til bygderne for at købe hash. Vi vil derfor gerne få kortlagt spredningen af hash i hele landet, så vi får et bedre overblik for fremadrettede indsats.

Doris Jakobsen:- Det er mit ønske, at der sker tekniske undersøgelser af konfiskeret og beslaglagt hash, dels for dets kemiske indhold, men også for at se om den er smuglet fra Danmark eller andre lande. Derudover er det vigtigt, at vi samarbejder med medierne i forbindelse med indsatsen.

Arbejdsgruppe er nedsat

Det blev besluttet under Inatsisartuts efterårssamling sidste år, at Naalakkersuisut sætter gang i arbejdet for en indsatsplan imod det hash-misbrug.

Indsatserne imod hash-misbruget koordineres på tværs af alle de offentlige instanser. Naalakkersuisut har nedsat et udvalg, der arbejder på tværs af alle departementer i Selvstyret og en embedsmandsarbejdsgruppe, bestående af fagfolk fra politiet, uddannelses- og sundhedsvæsenet og andre fagområder. Alkohol- og Narkotikarådet samt Kanukoka er med i samarbejdet. En offentlig debat er et mål inden handlingsplanen fremlægges for Inatsisartut, inden forårssamlingen slutter.

Doris Jakobsen: - Samtlige departementer har afleveret deres egne bud til indsatsplanen, og jeg har været i dialog med alle Inatsisartut-partierne, da det er vigtigt at tage alle ideer med.

Arbejdsgruppens punkter er en blanding af ønsker, der bliver skrevet ind i planen til indsatsen imod hash-misbruget:

- Undersøgelse af spredningen af hash på kysten.

- Kampagner imod hash-misbrug på folkeskolen.

- Nye værktøjer til dialog med skolebørn og en beredskabsplan.

- Bedre afvænnings- og rådgivningsmuligheder til arbejdsløse unge.

- Løft af politiets indsats.

- At der i tilfælde af mistanke om hashmisbrug på uddannelsesinstitutioner og kollegier foretages undersøgelser.

- Der er allerede ansat 2 nye toldere og 1 ny hashhund.

- Bedre tekniske faciliteter og en scanner til undersøgelse af indrejsende personer, der mistænkes for at indføre euforiserende stoffer.