Arbejdsløsheden falder hele tiden

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq`s tale den 1. maj 2016

I dag er arbejderenes internationale kamp- og festdag. 

Arbejdere over hele verden går på gaden for at sætte fokus på deres arbejdsforhold og vise, at folk med helt almindelige jobs udgør grundstammen i samfundet – også her i Grønland.

Kampdagen, med demonstrationer og fest, opstod i Australien i 1856, som et middel til at opnå en otte timers arbejdsdag. Det har vi for længst opnået.

Men jeg er glad for at se jer på gaden, for vi har mange andre vigtige punkter at slås forog 1. maj er en mulighed for at markere, at vi er sammen om at løse opgaverne.

Vi har vores udfordringer: Arbejdsmarkedet forandrer sig i disse år. Gamle job forsvinder, nye kommer til – blandt andet i turistbranchen og råstofsektoren, men også indenfor ældrepleje og andre servicefunktioner.

Mange mangler et job. Eller mangler de kvalifikationer, der skal til for at få det rigtige job. Nogle har lyst til og har gode ideer til at starte egne virksomheder, men har brug for et skub.

Vi skal evne at se fremad, samtidig med, at vi bringer det bedste og vigtigste med fra tidligere tider: Sammenholdet, nærheden og vores unikke kultur, hvor fiskeri og fangst er rygraden, med afgørende betydning for hele landet. Vi skal kunne forandre, samtidig med at vi bevarer det bedste.

Al forandring er svær – men få folkeslag har vel vist fleksibilitet og vilje til at udvikle sig som netop os grønlændere. På omkring en generation er vi gået fra dansk administration til Selvstyre - og stadig flere områder bliver taget hjem.

Der er gode nyheder – arbejdsløsheden falder hele tiden, og har gjort det siden midten af 2014.

Da det så værst ud, var mere end 4300 personer arbejdssøgende – i sidste måned var tallet 3200. Det er stadig mange – for mange – men det er et faldt på mere end 1100 personer på 1½ år!

Det kan vi godt være glade for!

Jeg tror, at den nye jobportal suli.gl, vil være med til at skubbe yderligere i den rigtige retning.Jobportalen er et meget vigtigt skridt i retning af at skabe en mere effektiv udnyttelse af landets vigtigste ressource: Menneskene.

På suli.gl kan du søge jobs. Du kan beskrive dine kompetencer og tidligere joberfaringer,og på den måde komme nærmere din kommende arbejdsgiver, som også får muligheden for at finde dig.

Suli.gl vil fremover sørge for, at grønlandske jobs går til lokale. For tiden er der mere end 100 ledige jobs opslået, så hvis du ikke har set den endnu, så gå ind på suli.gl.

Suli.gl er kun en af 16 initiativer i vores beskæftigelsesstrategi ”Et trygt arbejdsmarked”. Vi er i gang med en reform af hele arbejdsmarkedsområdet, som skal gøre det offentlige mere effektivt og gøre den betjening, de arbejdssøgende møder, bedre og mere målrettet.

De nye JVO-centre skal samle hjælpen fra Arbejdsmarkedskontor og Piareersarfiit ét sted.Det er en fordel at der fremover kun bliver et sted at gå hen, hvis man har brug for hjælp til at komme videre på arbejdsmarkedet. Både hvis man mangler et job, og hvis man vil uddanne sig og påtage sig mere ansvar.

Naalakkersuisut fortsætter indsatsen for at sikre fremtiden. Til efteråret vil vi fremsætte et lovforslag om virksomheder og offentlige myndigheders ansvar for ansættelse af lærlinge og praktikanter.

Men opgaven kan ikke løftes af de offentlige eller af myndighederne alene. Forandringerne kan kun blive en realitet såfremt alle, og bidrager med kreative idéer og gode forslag. Sådan som vi altid har gjort – i fællesskab, for fællesskabet.

I dag fejrer vi arbejdernes fællesskab og at løfte i flok. Det er det, den internationale kampdag handler om: At vi er mange, og at vi er indstillet på at hjælpe hinanden videre.

Må det blive en god og glad dag!

Tak!