Fund af bakterier i drikkevandet

Seneste vandprøveundersøgelse fra Narsarsuaq har påvist indhold af tarmbakterier

Der er ved den seneste vandprøveundersøgelse fra bygden påvist indhold af tarmbakterier.

Beboerne skal derfor koge deres vand, inden det drikkes.

Kogepåbuddet ophæves, når nye vandprøver viser tilfredsstillende resultat.