Samarbejde mellem Færøerne og Grønland styrkes

Samarbejdet mellem Færøerne og Grønland styrkes ved at inspirere erhvervsaktører, organisationer, foreninger og enkelt personer i de to lande til at samarbejde om konkrete projekter.

Det er et af elementerne i den nye samarbejdsaftale, der er indgået mellem Færøernes lagmand Aksel V. Johannesen og formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen under lagmandens besøg i Grønland forud for rigsmødet.

Formanden for Naalakkersuisut og lagmanden har drøftet en række politiske emner af fælles interesse for Naalakkersuisut og for Færøernes landsstyre. Lagmanden og formanden for Naalakkersuisut er i den forbindelse enige om, at et styrket samarbejde er af stor værdi for både Færøerne og Grønland.

Formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, siger:

- Jeg er meget glad for, at vi under lagmandens besøg er blevet enige om en fornyet politisk samarbejdsaftale, som skal fremme relationen mellem vores to lande – ikke bare på regeringsniveau, men også mellem borgere og forskellige interessenter i de to lande.

Jeg er ligeledes glad for, at vi er enige om at fokusere samarbejdet i den nærmeste fremtid på områderne miljø og energi. På disse to områder er der sket en markant udvikling i begge lande, hvor vi skal undersøge hvordan et øget samarbejde kan skabe fremskridt i begge lande.

Færøernes lagmand, Aksel V. Johannesen, siger:

- Samarbejdet mellem Grønland og Færøerne er i en gunstig udvikling i øjeblikket. Den fornyede politiske aftale er klart signal om, at viljen til et stærkere relationer mellem landene er stor. Grønland og Færøerne har mange fælles interesser og udfordringer, som vi kan samarbejde om til gavn for begge lande. Undertiden har vi også modstridende interesser. Dem vil vi også tale åbent og ærligt om således, at vi med gensidig respekt kan styrke og videreudvikle vores gode relationer.

Aksel V. Johannesens besøg i Grønland sker i forbindelse med det årlige rigsmøde mellem regeringslederne i Danmark, Færøerne og Grønland, som finder sted fredag den 29. april 2016 i Grønland. Delegationen fra Færørene, som udover lagmanden selv og hans hustru består af tre embedsmænd, har besøgt vandkraftværket i Utoqqarmiut Kangerluarsunnguat (Buksefjorden) og besigtiget de forladte færøske fiskeristationer Nordafar og Færingehavn syd for Nuuk.

Læs den nye aftale om udvikling og gensidigt samarbejde.

For yderligere oplysninger kontakt: Søren Hald Møller, departementschef i Formandens Departement, tlf. +299 34 50 00 eller e-mail govsec@nanoq.gl, eller Marjun Hanusardóttir, departementschef i Løgmandsskrivstovan, tlf.+298 55 10 30.