Air Greenland Generalforsamling 2016

Air Greenland afholdt ordinær generalforsamling den 25. april 2016 i Katuaq. Her fremlagde selskabet beretning og regnskabet for 2015. Overskuddet før skat var på 90,3 mio. kr. hvilket er en forbedring på 9,6 mio. kr. sammenlignet med regnskabet for 2014. Der blev på generalforsamlingen godkendt udbetaling af ekstraordinært udbytte på 274 mio. kr., hvoraf 102,75 mio. kr. tilfalder Selvstyret.

Selskabet beretter at man i 2015 vendt en nedgang i omsætningen til fremgang. Med en strategisk satsning på turisme har selskabet vundet nye markedsandele, der sammen med effektivisering og omkostningsreduktioner har sikret et godt resultat for året. Med en passagerstigning på 9% over højsæsonen i 2015 har Air Greenland transporteret flere personer til landet, hvilket har skabt øget aktivitet i turistbranchen.

Grønlands Selvstyre har på generalforsamlingen udskiftet Selvstyrets to repræsentanter i bestyrelsen, Jens Willumsen og Julia Pars med Søren Lennert Mortensen og Bodil Marie Damgaard. Der skal i den forbindelse lyde en stor tak fra Grønlands Selvstyre for det mangeårige samarbejde med Jens W. Willumsen og Julia Pars.

Den danske stat valgte på generalforsamlingen et genvalg af deres repræsentanter, hvor SAS valgte at udskifte Benny Zakrisson med Jan Torberger. Den samlede bestyrelse vil derfor bestå af Søren Lennert Mortensen og Bodil Marie Damgaard udpeget af Selvstyret, Claus Holstein og Bjarne Eklund udpeget af den danske stat samt de to SAS repræsentanter Jan Torberger og Leif Rasmussen.

For yderligere oplysning kontakt Afdelingschef i Bestyrelsessekretariatet Lars Balslev på laba@nanoq.gl telefon 34 50 00

Du kan se billeder fra generalforsamlingen ved at klikke her.