Polar Seafood

Vittus Qujaukitsoq

Vittus udtrykker stor tilfredshed med Polar Seafoods flotte årsresultat og bidrag til samfundsudviklingen i Grønland

Vittus Qujaukitsoq lykønsker Polar Seafood med det bedste resultat i en årrække og udtrykker stor tilfredshed med koncernens essentielle bidrag til sikringen af grønlandske arbejdspladser og landskassen.

Som Grønlands største private selskab, har Polar Seafood Greenland A/S med en nettoomsætning på DKK 3 mia. sikret et rigtigt flot resultat før skat på DKK 335 mio., en stigning på hele 42 % siden forrige år, og dermed det største årsresultat i en årrække på i alt DKK 167 mio.

Den store fremgang skyldes især den gunstige prisudvikling på koncernens to vigtigste produktområder - rejer og hellefisk – og Vittus Qujaukitsoq ser med optimisme på de af Polar Seafoods fremsatte forventninger til øget aktivitetsniveau i 2016.