Retningslinjer for fangst af hvid- og narhval

Vedrørende fangst af hvid- og narhval, skal APNN gøre opmærksom på at der kun må anvendes fartøjer, der ifølge deres målerbrev ikke overstiger 14 meter længde over alt (LOA). Alle andre fartøjer større end dette er forbudt, jævnfør § 14, Stk.2, i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 15. januar 2016 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler.

APNN skal ligeledes gøre opmærksom på at det er forbudt at bruge såkaldte ”Moderskibe” i hvid- og narhvals fangsten, uanset længde, der kan anvendes som slæbebåde eller transportskibe for fangst af hvid- og narhvaler, jævnfør § 14, Stk.3, i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 15. januar 2016 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler.

Ved overtrædelse af ovenstående paragraffer kan der idømmes bøde og konfiskation af fangsten efter kriminallov for Grønland, jævnfør § 29, Stk.1-2, i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 15. januar 2016 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler.


Hvis der er spørgsmål til ovenstående, bedes der rettes henvendelse til afdelingschef, Amalie Jessen, amalie@nanoq.gl