Bestanden af narhvaler ved Tasiilaq skal undersøges

Biologiske undersøgelser af narhvaler ved Tasiilaq skal bidrage til større bæredygtighed

Den 13. april 2016 besluttede Finans- og Skatteudvalget, at godkende en tillægsbevilling på 482.500 kr. til Grønlands Naturinstitut. Pengene skal bruges til et pilotprojekt om mærkning af narhvaler ved Tasiilaq i 2016.

Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet Mala Høy Kúko udtaler:

Der er meget begrænset viden om, hvor narhvalerne i Tasiilaq-området har deres vandringsruter, og hvor de opholder sig udenfor sommersæsonen. Det er derfor vigtigt at få indsamlet mere viden, så vi kan fremme den langsigtede bæredygtige udnyttelse af narhvalerne. Det kan dette projekt bidrage til.

Projektet kan på sigt føre til bedre og mere målrettede biologiske undersøgelser af narhvalbestanden. Den nuværende biologiske rådgivning er baseret på bestandsestimater fra optællinger i 2008, som i dag er behæftet med en stor usikkerhed.

Robuste biologiske undersøgelser er afgørende for at sikre en langsigtet bæredygtig udnyttelse af fangstressourcerne i yderdistrikterne. For snarest muligt at opnå en mere robust biologisk rådgivning er tællinger af narhvaler på østkysten planlagt til sommeren 2016.

For yderligere oplysninger kontakt Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet på telefon +299 34 50 00 eller email paian@nanoq.gl