Grønlandsk territorialt forbehold for klima-aftalen

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq og Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsvæsen Mala Høy Kúko orienterede d. 18. april Frednings- og Miljøudvalget og Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk udvalg om Naalakkersuisuts beslutning om et territorialt forbehold for Grønland for den nye klima-aftale, der blev indgået af parterne til Klimakonventionen under COP21 i Paris, Frankrig d. 12. december 2015. 

Den nye klima-aftale afløser Kyoto-protokollen, som Grønland deltog i sammen med Danmark under den første forpligtigelsesperiode fra perioden 2008-2012, hvor Grønland forpligtede sig til at nedbringe udledningen af drivhusgasser med 8 pct. Eftersom Grønland dog ikke kunne leve op til denne reduktionsforpligtelse måtte Grønland over en årrække erhverve CO2-kreditter for et beløb svarende til ca. 13,6 mio. kr.

Vittus Qujaukitsoq begrunder beslutningen:

’Naalakkersuisut har nu haft lejlighed til grundigt at vurdere indholdet af Paris-aftalen og Grønlands eventuelle deltagelse indenfor rammerne af rigsfællesskabet.

I det mandat som Naalakkersuisut gav mig forud for klimaforhandlingerne i Paris var det en forudsætning, at en tiltrædelse af den nye klima-aftale måtte ske under fuld hensyntagen til vores ønske om fremtidig økonomisk udvikling af det grønlandske samfund.

Fra grønlandsk side er vi derfor ærgerlige over, at juridisk bindende henvisninger til oprindelige folks rettigheder, herunder oprindelige folks ret til udvikling, ikke kom med i den endelige aftale tekst. Dette ville have sikret vores ønske.

Det er også vores vurdering, at der ikke er mulighed for, at vi kan finde en ordning internt i Rigsfællesskabet, der muliggør vores deltagelse under hensyntagen til vores ønske om økonomisk udvikling. Derfor har vi nu besluttet, at der skal tages et territorialt forbehold for Paris-aftalen’.

Paris aftalen træder i kraft når 55 Stater, som er ansvarlig for mindst 55 pct. af de globale drivhusgasudledninger har ratificeret aftalen. Det forventes, at Paris-aftalen træder i kraft d. 1. januar 2020.

For yderligere informationer kontakt specialkonsulent Pernille Bengtsen (+299 345161/+299 55 3327)