Start af stenbiderfiskeri fra Attu til Kitsissuarsuit

Fiskeriet efter stenbider starter i næste uge, mandag den 25. april i NAFO- forvaltningsområde 1Ba. Området strækker sig fra syd for Attu til Kitsissuarsuit, sydligere del af Diskobugten.
Kvoten for forvaltningsområde 1Ba er på 279 tons rogn.
Den samlede kvote for hele Vestgrønland er 1.500 tons stenbiderrogn fordelt på syv forvaltningsområder.
Sidste mulige indhandlingsdag i 1Ba er fredag den 10. juni med mindre kvoten opfiskes tidligere.
Opfiskes kvoten i områderne tidligere end de nævnte datoer, vil det blive meddelt, at fiskeriet stoppes. Eventuel uopfisket kvotemængde overføres til andre forvaltningsområder.
Forvaltningsområde 1Ba
Det geografiske område inden for 3 sømil af basislinien mellem 67°22,5' N og 68°52,5'N og med tilstødende fjordsystemer defineret som Vestgrønland indenfor 3 sømil fra basislinien mellem for 67°22,5'N og 68°52,5'N.
For yderligere oplysning kontakt kontorchef, Jóhanna Lava Køtlum, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Tel. 34 50 00. Mail: jool@nanoq.gl