Hunde dør i Danmark pga. hjerteorm

Modelfoto: Naja Nuka Lund Mølgaard 

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) er blevet opmærksom på en voldsom stigning i antallet af hunde i Danmark, som er ramt af den dødsensfarlige parasit hjerteorm (Angiostrogylus vasorum).

Parasitten har i den sidste årerække bredt sig til hele Danmark og kan derfor findes, i varierende antal, i hele landet. Særligt i Københavnsområdet er antallet af smittede hunde er i den seneste tid nærmest eksploderet.

Infektion vil de fleste tilfælde resultere i svage symptomer, ofte uspecifikke. Dyrlæger i Danmark har dog i den seneste tid desværre også set en del tilfælde, hvor symptomerne har været mere alvorlige. Nogle hunde er som følge heraf døde pga. denne parasit infektion, udtaler en dansk dyrlæge.

VFMG anbefaler, at al rejse med hund til Danmark så vidt muligt undlades.
Hundeejerne skal være opmærksomme på denne parasit, da en hund på ’’ferie’’ i Danmark kan blive smittet og medbringe parasitten tilbage Grønland.

Derfor anbefaler dyrlægerne fra VFMG, at hundeejere sørger for at tage de nødvendige forholdsregler, hvis hunden skal med på rejsen. Dette kan f. eks være, at udgå potentielt smittede områder, såsom offentlige parker eller andre ofte benyttede hundeluftnings arealer, når du lufter din hund.

Udbredelsen af parasitten i Danmark kan ses i nedenstående diagram, som viser parasit forekomster. Hvid farve betyder lille forekomst, gul/orange farve betyder relevant forekomst, rød farve betyder højt smittepres. Diagram fra følgende hjemmeside: http://hjertelungeorm.dk/da/hvor-findes-det/

Som altid når du rejser med din hund skal du henvende dig til en dyrlæge såfremt din hund udviser ændret adfærd, tegn på sygdom eller hvis du er det mindste i tvivl.

Dette er både for at beskytte din egen hund – men også din nabos!

Kontakt: Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland. Mail: uumasut@nanoq.gl