Advokatrådet arbejder på ’serviceeftersyn’ af retssikkerheden i Grønland

Stemningsbillede af Indlandsisen

Advokatrådet besøgte den 13. april 2016 Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet.

Årsagen var, at Advokatrådet har nedsat en arbejdsgruppe, som vil give dele af retssikkerheden i det grønlandske justitsvæsen et ’serviceeftersyn’. På mødet blev det derfor vendt, hvilke retssikkerhedsmæssige udfordringer justitsvæsnet står overfor.

Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet udtaler:

”Jeg er meget glad for den interesse, som Advokatrådet viser for retssikkerhed i Grønland. Det er et område, som ligger Naalakkersuit meget på sinde, og hvor vi i løbet af de senere år har gjort store fremskridt. Eksempelvis har Naalakkersuisut arbejdet på at gøre det muligt at bruge videoafhøring af børn og unge i kriminalsager.

Når det er sagt, så er der også plads til forbedringer. Det gælder bl.a. forsvarernes forhold, som jeg mener, vi bør arbejde for at forbedre. Vi i Naalakkersuisut glæder os derfor til at følge med i Advokatrådets arbejde og arbejdsgruppens anbefalinger.”

For yderligere oplysninger, kontakt ministersekretær Elise Uupi Kuitse på telefon 34 54 14 / email eukl@nanoq.gl eller afdelingschef Camilla Østbirk på caos@nanoq.gl