Fritidsjagtbevis skal være betalt inden 1. maj 2016

Naalakkersuisoq for Fangst Karl-Kristian Kruse har besluttet at meddele, at fritidsjagtbeviser iht. de gældende bekendtgørelser for rensdyr og moskusokser skal være betalt inden 1. maj 2016 for at komme i betragtning til ansøgning om rensdyr- og moskusokselicenser i forbindelse med sommer- og efterårsjagten 2016. Dette skyldes, at der i de fleste regioner gennem en årrække ikke har været tællinger af rensdyr og moskusokser og der således ikke foreligger nogen biologisk rådgivning.

Dette betyder, at personer, der betaler fritidsjagtbevis 1. maj eller senere ikke kan komme i betragtning til at modtage licenser til 2016 sommer- og efterårsjagten på rensdyr og moskusokser.

Samtidig har APNN konstateret, at mindre end 1/3 af de rensdyr- og moskusokseli-censer, der udleveres, bliver returneret. Licenserne med fangstmelding skal returneres senest 2 uger efter, at fangstperioden er afsluttet og dette gælder også, selv om man ikke har fanget noget. Dårlig returnering af licenser, gør det svært at vurdere status for de enkelte rensdyr- og moskusoksebestande.


Nærmere information kan fås ved henvendelse hos Afdelingschef Amalie Jessen, amalie@nanoq.gl, tlf. + 299 34 53 04