Kammeradvokaten har vurderet lovforslag

Naalakkersuisut’s forslag til en ny lov om socialvæsenets styrelse og organisation blev i vintermånederne udsat for omfattende kritik fra bl.a. borgmesteren i Kommuneqarfik Sermersooq. Naalakkersuisoq for sociale anliggender, Martha Lund Olsen, valgte på den baggrund at udsætte fremlæggelsen i Inatsisartut.

Siden har lovforslaget været til uvildig juridisk vurdering hos Kammeradvokaten, der ikke har fundet anledning til at ytre nogen kritik af indholdet.

På den baggrund vælger Naalakkersuisut nu at fremsætte lovforslaget på forårssamlingen. Forslaget giver Naalakkersuisut mulighed for i en periode at overtage forvaltningen af socialområdet i en kommune, hvis tilsyn viser, at en kommune i uacceptabel grad ikke efterlever lovgivningen på fx børne- og ungeområdet.

”Som lovgivningen er i dag, har vi ikke mulighed for at gribe inde, hvis en kommune for eksempel undlader at handle på underretninger om omsorgssvigt. Det er det problem, lovforslaget har til hensigt at tage hånd om. Derfor glæder jeg mig i dag over kammeradvokatens positive vurdering”, siger Martha Lund Olsen.

Forslaget til ny lov om socialvæsenets styrelse og organisation er en politisk reaktion på tilsynsrapporter fra 2014 og 2015, der har påvist meget bekymrende forhold på området for udsatte børn og unge i flere byer og bygder.

Børnetalsmandens kritiske rejserapport fra Qaasuitsup Kommunia om udsatte børn og unges vilkår har ligeledes medvirket til, at Naalakkersuisut har fundet det nødvendigt at udvide sine handlemuligheder.

 

For yderligere information kan kontaktes: Ministersekretær, Hanne Nielsen, Tlf. +299 53 93 71, E-mail: hani@nanoq.gl