Ændring af licensbekendtgørelse

Trawler

Naalakkersuisut har vedtaget en ny licensbekendtgørelse, der er trådt i kraft per dags dato, den 11. april 2016.

De væsentligste ændringer er:

1) Det er nu en betingelse for tildeling af licens efter bekendtgørelsen, at ansøger driver eller skal drive erhvervsmæssigt fiskeri som hovederhverv.

2) Fartøjer under 75 BRT/120 BT i det kystnære torskefiskeri, må nu også fiske efter torsk i områder uden for 3 sømil uden for søterritoriets basislinje.

3) Tidsbegrænsede licenser udstedes som udgangspunkt for et år ad gangen, men kan være flerårige, hvis der gælder en flerårig rådgivning.

4) Tidsbegrænset licens uden højst tilladt fangstmængde til fiskeri med grønlandske fartøjer og joller tildeles efter en konkret vurdering.

5) Indehaveren af en jollelicens til fiskeri efter hellefisk i forvaltningsområderne Diskobugten, Upernavik og Uummannaq, det såkaldte område 47, kan ikke opnå jollelicens til fiskeri efter hellefisk i det øvrige Grønland, det såkaldte område 46.

6) Indehaveren af en jollelicens til fiskeri i område 46, kan ikke tildeles jollelicens til fiskeri efter hellefisk i område 47.

7) Tildeling af jollelicens til fiskeri efter hellefisk i område 46, udløser samtidig en jollelicens til fiskeri efter torsk.

8) For licens der udstedes til det nye år, skal ansøgning være modtaget af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug senest den 30. november.

Ved eventuelle spørgsmål, kan der rettes henvendelse til kontorchef Jóhanna Lava Køtlum, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
Email: jool@nanoq.gl