Indhandlingsbekendtgørelsen er ændret

Som led i den vigtige MSC-certificering af stenbiderfiskeriet har Naalakkersuisut revideret indhandlingsbekendtgørelsen, som forventes at træde i kraft den 5. april 2016.

De primære ændringer i reglerne for indhandling er, at alle fangster samt deres anvendelse nu skal indrapporteres til Grønlands Fiskerilicenskontrol, GFLK. Der skal således fremover skelnes mellem de fangster, der

  • Beholdt, salg til opkøber
  • Beholdt, salg på brætter m.v.
  • Beholdt, privat brug - herunder hundefoder
  • Beholdt konfiskation
  • Udsmid
  • Udsmid, genudsat levende

Arter – såvel fisk som havpattedyr, søfugle, koraller og svampe - skal nu rapporteres for hver fangsttur, uanset om fangsten beholdes eller ej.

Desuden skal laks, søfugle og havpattedyr foruden mængde rapporteres i antal. Det er fiskerens pligt at rapportere art og anvendelse for alle fangster til indhandlingsstedet, som så videreformidler til GFLK.

Den nye rapportering har ingen indflydelse på den eksisterende fangstrapportering for søfugle og havpattedyr i Piniarneq.

Naturinstituttet har udarbejdet en praktisk fugleidentifikationsnøgle, som vil blive sendt til indhandlingsstederne.

 

Ved evt. spørgsmål kan der rettes henvendelse til GFLK.

Tlf.: 345000

 

 

Fax.: 346360

E-mail.: GFLK@nanoq.gl