Refusion af indførselsafgifter

Om refusion fra selvstyret af nye og forhøjede indførselsafgifter på slik, snus, skråtobak og fyrværkeri

Med stor beklagelse meddeler Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer, at der har ligget forkerte oplysninger til grund for Naalakkersuisuts vurdering af konsekvenserne for de handlende, af at de nye og ændrede afgifter på slik, skrå, snustobak og fyrværkeri blev vedtaget med tilbagevirkende kraft i Inatsisartut den 23. november 2015.

Hidtil har det været oplyst, at det kun er få store virksomheder, der skal betale de nye og ændrede indførselsafgifter i perioden fra den 20. august til 23. november 2015. Dette er imidlertid ikke korrekt.

Skattestyrelsen har nu oplyst, at også en lang række mindre kiosker, virksomheder m.fl. samt privatpersoner også skal betale de nye og forhøjede afgifter for den nævnte periode.

På grund af forskellige systemer for afgiftsopkrævning for henholdsvis store og små virksomheder, har de små virksomheder hidtil været overset i Skattestyrelsens oplysninger om, hvem der rammes af de nye og forhøjede afgifter med tilbagevirkende kraft.

Derfor har opgørelserne, som indtil nu har ligget til grund for debatten om at indføre og ændre afgifter med tilbagevirkende kraft, naturligvis ikke været retvisende, da ikke samtlige berørte handlende og privatpersoner fremgår af Skattestyrelsens opgørelser.

”Det er meget utilfredsstillende, hvad der er sket. Konsekvensen har været, at både Naalakkersuisut, virksomhederne og offentligheden i almindelighed har ført en debat på grundlag af forkerte oplysninger”, siger Randi Vestergaard Evaldsen, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer, og fortsætter:

”På den baggrund har jeg pålagt min administration at udarbejde en hurtig redegørelse for, hvordan fejlen kunne opstå, og hvad man kan gøre fremadrettet, for at undgå lignende fejltagelser”.

”Håndteringen af denne sag og den betydning, de nye og forhøjede afgifter vil have for de handlende, har været så utilfredsstillende, at der for Naalakkersuisut kun er ét at gøre for en rimelig behandling af de berørte handlende og privatpersoner: Ingen skal betale disse afgifter med tilbagevirkende kraft.”

Derfor har Naalakkersuisut tilsluttet sig, at der fremsendes et rettelsesblad til det allerede fremsendte forslag, om ændring af loven om indførselsafgifter, som skal behandles på Inatsisartuts forårssamling 2016. Af rettelsesbladet vil det fremgå, at ingen virksomheder, privatpersoner eller andre vil blive opkrævet betaling af de nye eller forhøjede indførselsafgifter på slik, snus, skråtobak og fyrværkeri for perioden fra den 20. august til 23. november 2015. Beløb, der er indbetalt som følge af de forhøjede og nye afgifter, vil blive tilbagebetalt.

"Når der opstår en sådan fejl, er det kun fair overfor alle virksomheder, der har eller skulle have efterbetalt afgifter, at ingen skal betale”, siger Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer og håber, at Inatsisartut vil bakke op om forslaget.

 

Med venlig hilsen

Randi Vestergaard Evaldsen
Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer