Start af stenbiderfiskeri i Sydgrønland

Fiskeriet efter stenbider starter mandag den 4. april i forvaltningsområdet 1F, Sydgrønland.

Kvoten for dette område er på 114 tons rogn. Den samlede kvote for hele Vestgrønland er 1.500 tons stenbiderrogn fordelt på syv forvaltningsområder.

Sidste mulige indhandlingsdag i 1F er fredag den 20. maj, med mindre kvoten opfiskes tidligere. I så fald vil det blive meddelt, at fiskeriet stoppes. Eventuel uopfisket kvotemængde overføres til andre forvaltningsområder.

For yderligere oplysning kontakt kontorchef, Jóhanna Lava Køtlum, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Tel. 34 50 00. Mail: jool@nanaoq.gl

1F:

NAFO forvaltningsområde 1F omfatter det geografiske område indenfor 3 sømil af basislinien syd for 60°45'N med tilstødende fjordsystemer defineret som Vestgrønland tilhørende fjordsystemer indenfor 3 sømil fra basislinien syd for 60°45'N indtil et punkt (60°45'N, 48°08'V) på vestsiden af Nunarssuit; derfra til et punkt på fastlandet (60°50'N, 47°57'V); derfra i land til et punkt nord for Prins Christians Sund (60°12'N, 44°V); derfra sydpå langs 44°V indtil 3 sømil udenfor basislinien; derfra langs 3 sømil udenfor basislinien indtil 60°45'N.

Hent kortet her