Vellykket seminar om fremtidens boligbyggeri i bygder og yderdistrikter

Det er af overordentlig vigtig betydning for Naalakkersuisut, at borgere i hele landet skal have adgang til gode og prisrigtige boliger.

- Vi har store udfordringer på boligområdet over hele landet, det gælder både for den eksisterende boligmasse men desværre også på nybyggeri, hvor eksempelvis valg af materialer på nybyggeri kan forårsage gener og ulemper for beboere. Det er derfor vigtigt for mig at vi systematisk arbejder for at minimere de store udfordringer vi har på boligområdet, siger Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen.

På den foranledning har Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen taget initiativ til at der den 9. marts i Upernavik blev afviklet et seminar om fremtidens boligbyggeri i bygder og yderdistrikter.

Formålet var dels at drøfte muligheder og ønsker for fremtidens boligbyggeri i bygderne og de mindre byer med brugerne samt repræsentanter fra lokale myndigheder og erhvervsliv, dels at præsentere nogle ideer til en ny type medbyggerhuse.

Seminaret havde to overordnede temaer:

  • Udfordringer og visioner for fremtidens boligbyggeri i bygderne og yderdistrikterne
  • Medbyggerordningen: forslag til nye løsninger

Udfordringer med fugtproblemer og skimmelvækst har fået departementet til at tænke i nye baner: kan der til gavn for indeklimaet i boligerne og beboernes sundhed udvikles en byggemetode, der på en gang forenkler byggeriet og fjerner problemerne med fugt og skimmelvækst?

Dette og andre spørgsmål blev på baggrund af oplæg af repræsentanter fra Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur og en forsker med indsigt i bygdernes strukturelle og økonomiske forhold debatteret på seminaret. Desuden gav to eksterne konsulenter hver deres bud på en fremtidig udformning af medbyggerhuset Illorput.

Knud Kristiansen er tilfreds med udfaldet af seminaret og udtaler i den anledning:

– Jeg synes, at der kom nogle aldeles brugbare og fornuftige synspunkter frem, som jeg arbejder for at orientere mine kolleger i Naalakkersuisut om.

Forståeligt nok gav seminaret borgerne i det høje nord anledning til også at give udtryk for deres frustrationer over en række lokale infrastrukturelle og forsyningsmæssige problemer. Jeg tager naturligvis disse og andre bemærkninger til efterretning, men i første omgang har det været mig magtpåliggende at arbejde for en løsning af boligproblemerne, siger Knud Kristiansen

Departementet vil lade udmeldingerne på seminaret indgå i det videre arbejde med udviklingen fremtidens boligbyggeri i bygder og yderdistrikter. Derudover planlægger departementet at opføre prøvehuse baseret på et helt nyt byggesystem af stål, som blev præsenteret på seminaret.

På miniseminaret deltog foruden et udsnit af byens borgere enkelte folkevalgte repræsentanter fra Qaasuitsup Kommunia.

Invitation til miniseminaret i Upernavik.

Deltagerlister til miniseminaret.

Program for miniseminaret. 

For yderligere oplysninger kontaktes: Ministersekretær Jensine Berthelsen+299562303 / +299345450 jebe@nanoq.gl