Prioriterer virksomheder som har lærlinge

Fælles opfordring til offentlige bygherrer, herunder selskaber samt virksomheder som på vegne af det offentlige varetager bygge- og anlægsopgaver om at følge de regler der er i AP 95 samt opfordring til at man i forbindelse med udlicitering prioriterer virksomheder der har lærlinge

Formanden for NUSUKA Gerth B. Lynge samt medlemmet af Naalakkersuisut for Bolig, Byggeri og Infrastruktur, Knud Kristiansen har i flere omgange holdt gode og konstruktive møder siden årets begyndelse vedr. anlægsbranchen og de udfordringer der ligger deri.

Parterne vil som følge af møderne opfordre til at man overalt i anlægsbranchen følger de foreskrevne regler, der er i den af bygge- og anlægsbranchens organisationer godkendte AP95, ligesom parterne vil opfordre til at de offentlige bygherrer prioriterer virksomheder der har lærlinge. og på den baggrund vil partnerne hermed uddybe opfordringerne:

  1. AP 95 er den for alle i håndværksbranchen vigtigste regelsæt. Det er derfor meget vigtigt at alle der er i berøring med branchen følger reglerne, ligesom det er meget vigtigt at man overholder kontrakter udformet i henhold til AP 95. Det er især det offentlige, de offentlige selskaber samt virksomheder, der her opfordres til altid at følge AP 95. Det er især vigtigt at de økonomiske mellemværender mellem udbyder og opgavetager, bliver bragt i orden i henhold til forskrifterne i AP 95. Det skal her henvises til at det for virksomhederne i anlægsbranchen er overordentligt vigtigt at mellemværenderne bliver bragt i orden, set i forhold til virksomhedernes økonomiske forpligtigelser overfor det offentlige og ikke mindst deres ansatte.
  2. De offentlige bygherrer, herunder selskaber samt virksomheder, der på vegne af det offentlige varetager bygge- og anlægsopgaver, opfordres til at benytte sig af de lokale virksomheder, ligesom de opfordres til at prioritere virksomheder der har lærlinge ved valg af virksomheder der skal bygge. Dette vil med sikkerhed være med til at skabe flere praktikpladser. Bygge- og anlægsvirksomhederne bærer naturligvis også selv et ansvar for at beskæftige lærlinge af hensyn til branchens fortsatte udvikling.

Slutteligt håber parterne at nærværende opfordringer vil danne grundlag for at der bliver skabt flere lærlingepladser samt at skabe grobund for at lokale virksomheder fremover kan tilbyde flere arbejdspladser i kraft af tildeling af flere opgaver.

Med venlig hilsen

 

Gerth B. Lynge
Formand
Nunaqavissut Suliffiutillit Kattuffiat 
Knud Kristiansen
Naalakkersuisoq for
Bolig, Byggeri og Infrastruktur