Stenbiderfiskeriet begynder først efter Påske

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug forventer, at fiskeriet efter stenbidere begynder i uge 14, i Nanortalik-området.

Departementet meddeler de eksakte datoer ud via pressemeddelelse efter Påske.

Departementets fiskeriafdeling oplyser, at de første 200 licenser allerede er udstedt.

Fiskeriafdelingen forudser, at fiskeriet vil begynde i de nordligere forvaltningsområder senere end i de sydlige områder.

Det forventes således, at stenbiderfiskeriet først opstartes i Diskobugten i midten af april, i uge 16.

Det samlede antal licenser til stenbider i 2015 var over 400.

2015 var første år med nye regler for fiskeriet. I Vestgrønland er kyststrækningen nu inddelt i 7 forvaltningsområder. Hvert område tildeles en kvote og en fiskeriperiode på maksimalt 47 dage.

Fiskeriet indstilles, senest efter de 47 dage er gået. Opfiskes kvoten i et forvaltningsområde, inden der er gået 47 dage, indstilles fiskeriet også.

De lokale fiskerorganisationer og indhandlingssteder aftaler sammen, hvornår man ønsker, at fiskeriperioden i det enkelte forvaltningsområde skal starte.

 

Kontaktperson: Jóhanna Lava Køtlum, kontorchef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Mail: jool@nanoq.gl